Blog

Pharmacomm Hart voor Apothekers 10

6 Mogelijkheden Over Websites Voor Apothekers

Marketing is een gevoelig onderwerp bij Apothekers. Er bestaan veel misvattingen en onwetendheid hierover. Hierna geven we deze misvattingen weer, maar ontdek hierin vooral de mogelijkheden en enorme toegevoegde waarde die dit betekent.

 

1. Struisvogelpolitiek

Een deel van Apothekers verzetten zich nog steeds koppig tegen het hebben van een website. Ze kunnen hun kop in het zand blijven steken of ze komen tot inzicht over de noodzaak hiervan. Ons E-Book kan je hierin heel wat inzichten geven. Eén ding is klaar en duidelijk! Er is geen keuze. Het is meegaan in een logische evolutie die al jaren geleden op gang is gekomen of boeken dicht! Omarm Duurzame Expertise Marketing en de deontologische oplossing voor jou.

2. Het hebben van een website

Een website ‘hebben’ mag geen doel op zich zijn. Het kan net in een tegenovergesteld effect resulteren. Het heeft geen enkele waarde als je geen bezoekers op je website hebt, geen patiënten ermee werft, geen bestaande patiënten ermee activeert, geen strategisch instrument ervan maakt…. Een website is een middel en geen doel. Het is een geautomatiseerde beleidstool, je identiteit en profilering als Expert.

3. Het hebben van een onprofessionele website

Er zijn tal van websites gebouwd door ‘vrienden van’, ‘via via’, ‘familie’, ‘een klant’ … Vele websites staan al jaren doelloos en onveranderlijk online. Geen wijzigingen, geen evolutie, helemaal niets. Als het een middel is om je contactgegevens op te zoeken, dan is het een duur en nutteloos ding. Een website is de online verpersoonlijking van je apotheek en jezelf.

4. Denken dat internet de toekomst is

Als je dit denkt, dan leef je echt in het verleden. Er is niets actueler, niets actiever dan de technologische revolutie die we hebben meegemaakt de laatste decennia en we zitten nog in een enorme ontwikkeling hieromtrent. Internet is het heden!!! Als je je apotheek niet voorziet van een professionele, interactieve website, dan ben je binnen enkele jaren volledig ‘uit de markt’ geslagen.

5. Ik ben niet technisch

Je hoeft niet meer technisch te zijn om met internet te werken. De tools en programma’s die gebruikt worden zijn zodanig ontworpen dat elke a-technische persoon ermee kan werken. Internet is geëvolueerd naar totale gebruiksvriendelijkheid en heeft nog heel weinig met techniek te maken. Het is net als de eenvoud van een Word-document invullen… Bovendien kan je beroep doen op een professionele partner die het opzetten van je website of de technische dingen uit handen neemt. Het beheer van je website echter vergt geen technische kennis. Ook hier kan je natuurlijk uitbesteden als je dat wenst.

6. Ik heb geen interesse in internet

Je interessesferen staan los van de noodzaak van internet voor Apothekers. Het is niet omdat je geen interesse hebt in de samenstelling van voeding dat je niet moet eten, je hoeft niet te weten wat er onder de motorkap zit om met een auto te rijden en ervan te genieten. Zo is het ook met internet. Als je de immense voordelen aanschouwt wat het voor je kan betekenen, zowel financieel, levenskwaliteit als zakelijk, dan zal je ongetwijfeld wel interesse krijgen in de gevolgen en resultaten van internet.

 

De discussies over marketing, internet, web e.d. voor een apotheek zijn achterhaald. Ondertussen is de absolute noodzaak hiervan breed gedragen. De vraag stelt zich hoe je dit alles duurzaam en deontologisch kan inzetten aansluitend bij je identiteit en expertise.