Blog

Pharmacomm Hart voor Apothekers 11

Meten is Weten: Wat is het Resultaat van je Website?

In tegenstelling tot veel offline tools zoals print media (magazines, kranten, reclamebladen…) zijn online tools zeer goed meetbaar. Je kan m.a.w. het rendement van je activiteiten zeer goed meten en analyseren. Zo kan je belangrijke strategische beslissingen nemen of aanpassen in functie van je doel. Nattevingerwerk is met online activiteiten zoals een website verleden tijd.

 

Analyse van je inspanningen

Als je succes wil hebben, dan moet je kunnen meten wat de resultaten van je acties zijn. Enkel op deze manier kan je nieuwe, gefundeerde beslissingen nemen.

 

Je moet weten hoeveel mensen op je site zijn gekomen, hoe ze erop zijn gekomen, hoelang zijn ze erop gebleven, wat hebben ze bekeken, waar zijn ze afgehaakt, hoeveel procent heeft zich ingeschreven op je tips, E-Book of nieuwsbrief… Je kan zowat alles meten met Google Analytics. Google levert je allerlei statistieken van bezoekers en andere interessante informatie aan.

 

Door te weten wat scoort, maar ook wat niet, kan je strategische beslissingen nemen of bijsturen. Deze kunnen enorme verschillen maken, zowel financieel als naar succesratio en bezoekers van je site.

 

Website als middel, niet als doel

Vanuit een onderbouwde strategische visie op je marketing- en communicatieactiviteiten zet je de middelen in vanuit die missie en visie. Het strategisch plan bepaalt hoe je de zaken gaat aanpakken. Je hebt duidelijke doelstellingen en het is van essentieel belang dat je website en internetmarketing oplevert. Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren.

 

Een website als visitekaartje is echt uit den boze. Voor alle uitgaven stellen bedrijven zich vragen, maar het ‘hebben’ van een website wordt te gemakkelijk als vanzelfsprekend beschouwd. Het hebben van een website mag niet het doel zijn, je website moet het middel zijn om je doelen te bereiken.

 

Online activiteiten waaronder een website, blog, internetmarketing, social media, video, webinars, etc. zijn onontbeerlijk geworden. Het is van essentieel belang dat elke apotheek zijn website als strategisch beleidsinstrument gaat zien en niet langer als visitekaartje. Een website moet net zoals elke andere uitgave getoetst worden aan de resultaten. Dit kan je met de vele mogelijkheden om te analyseren op internet eenvoudigweg bereiken. Analyse en statistieken geven je zeer duidelijke inzichten over je website en andere online activiteiten.